Όροι Χρήσης

Tο vasso-galati.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσα από τον παρόντα ιστότοπο. Αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να ενημερώνει την παρούσα ιστοσελίδα εγκαίρως, για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους αυτούς.
To vasso-galati.com δεσμεύεται όσον αφορά την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που αναγράφονται στον ιστότοπο
vasso-galati.com, στο βαθμό που αυτές είναι πρωτογενείς πληροφορίες προερχόμενες από το ίδιο και τους συνεργάτες του.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων (web pages) (άρθρων, περιγραφών προϊόντων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, κειμένων, άρθρων   κλπ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του vasso-galati.com και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού
δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου για οποιονδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια ή έγκριση του vasso-galati.com
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα του vasso-galati.com , του ιστοτόπου vasso-galati.com, των προϊόντων και υπηρεσιών του vasso-galati.com και των συνεργατών, παραγωγών και αντιπροσώπων, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς   και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και η εμφάνισή τους στον παρόντα ιστότοποεπ’ ουδενί συνιστά ή επιτρέπει την ελεύθερη χρήση τους, αναπαραγωγή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την άδεια των ιδιοκτητών τους.

Χρήση ιστοτόπου

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου του vasso-galati.com πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην  περιορίζεται ή εμποδίζεται η χρήση του από τρίτους.
Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους,και να μηνπροβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε
κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του vasso-galati.com, να έχουν προσβλητικό χαρακτήρα ή να είναι ποινικά κολάσιμες.

Απόψεις Χρηστών και Πελατών

Το vasso-galati.com παρέχει στους χρήστες και πελάτες του τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν τις απόψεις τους σχετικά με κάποιο προϊόνπου εκτίθεται στον ιστότοπο, καθώς και να σχολιάσουν άρθρα και απόψεις που δημοσιεύονται στον ιστότοπο αυτόν.
Το περιεχόμενο αυτό είναι και παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη από τον οποίο πηγάζει και ο χρήστης παραμένει ο μόνοςυπεύθυνος για αυτό.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι οι πληροφορίες αυτές δημοσιεύονται μετά από προηγούμενο έλεγχο από το vasso-galati.com και ότι αυτό διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει την δημοσίευσή τους, καθώς και να απομακρύνει εκ των υστέρων οποιοδήποτε  περιεχόμενο έχει δημοσιευτεί από τον χρήστη.

Ο χρήστης αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις σελίδες και τις υπηρεσίες του vasso-galati.com μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο με το οποίο δε συμφωνεί. Επίσης κατανοεί και αποδέχεται ότι το vasso-galati.com δε μπορεί να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή ότι είναι
υπεύθυνο για το περιεχόμενο που έχει δημοσιευτεί από κάποιον χρήστη. Οι κρίσεις και απόψεις των χρηστών και πελατών είναι
απολύτως προσωπικές, και ο προέλεγχος καθώς και η δημοσίευσή τους από το vasso-galati.com δε σημαίνει ότι αυτό συμφωνεί ή
αποδέχεται τις κρίσεις ή απόψεις τους ή ότι συμφωνεί με την ορθότητά τους.

 

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.